Evidentiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba

U 2019. godinu Zavod za fotogrametriju, d.d. je ušao nastavljajući suradnju s Gradom Zagrebom potpisujući okvirni spporazum za snimanje i izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba. Geodetske usluge trebale bi se provoditi tijekom 2019. i 2020. godine.