Dovršenje usluga na katastarskoj izmjeri i  homogenizaciji katastarskog plana – K.o. Kijevo

Temeljem ugovora s Državnom geodetskom upravom i Općinom Kijevo Zavod za fotogrametriju, d.d. će u 2017. dovršiti usluge na homogenizaciji katastarskog plana i izradi elaborata katastarske izmjere za područje katastarske općine Kijevo.