Certifikati i ovlaštenja

ISO 9001 kvaliteta

Certifikat ISO 9001 specificira zahtjeve dobrog upravljanja organizacijom kako bi bila uspješnija i osigurala da kupac dobije poznatu, dobru kvalitetu proizvoda ili usluga. Sustav kvalitete je dokaz dosadašnjeg kvalitetnog i profesionalnog pristupa radu.

Državna geodetska uprava​

Suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina za sve djelatnosti predviđene Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (N.N. 152/08)

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije​

Ovlaštenja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije za 11 ovlaštenih inženjera.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Svjedodžbe o dodatnom osposobljavanju ovlaštenih inženjera geodezije temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 73/2010 o utvrđivanju zahtjeva o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jedinstveno europsko nebo