45 godina od osnutka Zavoda za fotogrametriju d.d.

zzf45godina 1 malastudeni 2006.

28.11.2006., na današnji datum prije 45 godina, u Narodnim novinama objavljena je odluka Izvršnog vijeća Sabora NR Hrvatske kojom je osnovan Zavod za fotogrametriju u Zagrebu kao prva samostalna ustanova u Hrvatskoj osposobljena za fotogrametrijsku, ali i za svekoliku geodetsku djelatnost, čime su položeni temelji šire praktične primjene suvremene fotogrametrije na tlu Hrvatske.

Svoje poslovanje, Zavod za fotogrametriju započeo je 1. siječnja 1962. godine, s oko sedamdeset ljudi i oko 500 m2 uredskog, te približno isto toliko skladišnog i garažnog prostora, na lokaciji Borongajska cesta 71, gdje se i danas nalazi. Po osnutku Zavod je u radni odnos preuzeo geodetske stručnjake i ostalo osoblje Ureda za triangulaciju i nivelman u Zagrebu.