4. Hrvatski kongres o cestama

kongresceste 1 malalistopad 2007.

28. do 31.10.2007. u Cavtatu je, u organizaciji Hrvatskog društva za ceste – Via Vita, održan 4. Hrvatski kongres o cestama. Na kongresu je bilo više od 750 sudionika, a predstavljeno je oko 120 radova podijeljenih u tri teme: održavanje cesta, građenje i rekonstruiranje cesta, mostova i zračnih luka i povećanje protočnosti i sigurnosti cestovnog prometa. Organizirano je i nekoliko okruglih stolova, kao i bogat kulturni i zabavni program.

Zavod za fotogrametriju d.d. donacijom je pomogao održavanje ovog značajnog skupa.