1. Hrvatski NIPP i INSPIRE dan i savjetovanje kartografija i geoinformacije

nip inspire 1 malastudeni 2009.

26.-28. studenog 2009. u Varaždinu u organizaciji Državne geodetske uprave i Hrvatskog kartografskog društva održan je 1. Hrvatski NIPP i INSPIRE dan i savjetovanje kartografija i geoinformacije, u prostorijama Fakulteta organizacije i informatike. Zavod za fotogrametriju pomogao je održavanje skupa kao jedan od glavnih sponzora. U sklopu stručnih predavanja djelatnici Zavoda za fotogrametriju održali su predavanje “3D digitalni model povijesne jezgre Grada Varaždina – prikaz na Google Earth-u”. Tijekom skupa, u Gradskom muzeju Varaždina u palači Herczer, učesnici skupa i drugi zainteresirani mogli su pogledati izložbu Kartografija Varaždina, a stručni dio skupa završen je promocijom knjige “Hrvatski kartografi”.