brckovljani 1 malarujan 2007.

24. rujna 2007. otkrivanjem ploče s podacima o radilištu, svečano su otvoreni radovi na katastarskoj izmjeri k.o. Brckovljani. Ploču su otkrili načelnik Općine Brckovljani gosp. Željko Funtek i pomoćnik ravnatelja DGU gosp. Ivan Landek. Ranije, na prigodnoj konferenciji za novinare, predsjednik općinskog vijeća Općine Brckovljani gosp. Milan Kralj, istaknuo je važnost katastarske izmjere za daljnji gospodarski razvoj općine. Predstavljen je program i tijek radova, a pohvaljen je i raniji rad Zavoda na području Dugog Sela (katastarska izmjera k.o. Prozorje). Naglašena je potreba za dobrom suradnjom izvođača radova s tijelima lokalne samouprave, katastrom, zemljišnom knjigom te posjednicima i vlasnicima zemljišta na području izmjere, kako bi se cijeli zadatak uspješno izvršio.

bihkongres 1 malarujan 2007.

27. do 28. rujna 2007. godine, u kongresnim dvoranama hotela Holiday Inn u Sarajevu održan je I. BiH kongres o cestama. Skup je organizirala Udruga konzultanata inženjera BiH, a svečano ga je otvorio ministar komunikacija i transporta BiH gosp. Božo Ljubić. Predstavljeno je oko 90 radova podijeljenih u 7 grupa: strategija razvoja cestovnog transportnog sustava, upravljanje cestama, studije i projektiranje, građenje i održavanje cesta, zaštita okoliša, sigurnost, te financiranje, građenje i održavanje cestovne infrastrukture. Skupu je prisustvovalo oko 570 učesnika iz desetak zemalja, a veliki broj autora i učesnika bio je iz Hrvatske. Najviše radova bilo je vezano uz autocestu kroz BiH na koridoru Vc. U radu kongresa sudjelovali su i zaposlenici Zavoda za fotogrametriju.

moskva 1 malakolovoz 2007.

4. do 10. kolovoza 2007. godine u Moskvi su održane XXIII. Međunarodna kartografska konferencija i Generalna skupština Međunarodnog kartografskog društva na kojima su sudjelovali i zaposlenici Zavoda za fotogrametriju d.d.

Više informacija možete pronaći ovdje.

svnedelja 2 malakolovoz 2007.

16. kolovoza 2007. godine Zavod za fotogrametriju d.d. potpisao je s Gradom Svetom Nedeljom i Državnom geodetskom upravom ugovor za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Sveta Nedelja, za dijelove katastarskih općina Rakov Potok i Molvice.

atlasdrave 1 malakolovoz 2007.

20. kolovoz 2007. godine Zavod za fotogrametriju d.d. potpisao je s Hrvatskim vodama ugovor za izradu hidrografskog atlasa rijeke Drave na području Varaždinske i Međimurske županije. Područje zahvata obuhvaća 62,5 km rijeke Drave od granice sa Slovenijom do ušća rijeke Mure. Za potrebe zadatka izvršiti će se aerofotogrametrijsko snimanje i fotogrametrijsko kartiranje u mjerilu 1:10 000, te izraditi digitalni ortofoto rezolucije 25 cm. Na području zadatka snimiti će se oko četiri stotine poprečnih profila korita rijeke Drave i akumulacijskih jezera HE Čakovec i HE Dubrava.

Zavod za fotogrametriju ranije je radio hidrografski atlas rijeke Drave za istog investitora, na području uz granicu s Mađarskom i Slovenijom.

lipanj 2007.

6. do 9. lipanj 2007. godine u Londonu je održan XVIII. EUREF simpozij na kojem su sudjelovali i zaposlenici Zavoda za fotogrametriju d.d. Cilj simpozija bilo je praćenje promjena u primjeni ETRS89 (eng. European Terrrestrial Reference System) datuma i EVRS-a (eng. European Vertical Reference System), te razvoj EUREF Permanent Network (EPN).

kartografija2007 1 malalipanj 2007.

15. do 16.6.2007. godine u Zadru se u organizaciji Hrvatskog kartografskog društva održalo savjetovanje Kartografija, geoinformacije i more.

Savjetovanje je okupilo preko 250 sudionika iz državnog, znanstvenog i privatnog sektora RH. Želja je bila dati doprinos razvoju geoinformatike, kartografije, geografije i srodnih područja, ali sa posebnim naglaskom na istraživanja geoinformacija o moru i priobalju. Zavod za fotogrametriju d.d. je sponzorstvom pomogao organizaciju savjetovanja u čijem su radu učestvovali i zaposlenici Zavoda.

sibenik2007 1 malalipanj 2007.

19. lipnja 2007. Zavod za fotogrametriju d.d. i Državna geodetska uprava potpisali su ugovor za izradu 21 lista topografske karte u mjerilu 1:25 000 za područje Šibensko-kninske županije.

Ravnatelj Državne geodetske uprave prof. dr. sc. Željko Bačić i župan Šibensko-kninske županije gosp. Goran Pauk, dipl.oec., istom prigodom, potpisali su aneks sporazumu o sufinanciranju izrade karte, kojim će Državna geodetska uprava osigurati 50%, a Šibensko-kninska županija s jedinicama lokalne samouprave preostalih 50% sredstava. Na svečanosti potpisivanja ugovora župan, gosp. Pauk, istakao je da su radovi povjereni najpovoljnijem ponuđaču na javnom nadmetanju i da je postignuta cijena povoljnija od očekivane. Prof. dr. sc. Bačić je rekao da će općine, gradovi i županija ubuduće lakše i brže upravljati svojim resursima, a da će preko novog web servisa kojeg će uskoro uspostaviti Državna geodetska uprava, prostorni podaci biti dostupni svima.

Zavod za fotogrametriju je već radio nove topografske karte na području Šibensko-kninske županije i to za područje Kornata i grada Primoštena.

agnieszka 1 malasvibanj 2007.

Gospođica Agnieszka Zawadzka, studentica geodezije iz Poljske, završila je stručnu praksu iz geodezije u našoj tvrtki u sklopu višegodišnje suradnje između organizacije IAESTE Croatia i Zavoda za fotogrametriju. Agnieszka je praksu obavljala iz područja fotogrametrije i digitalnih modela reljefa u vremenu od svibnja do prosinca 2006. god. Zahvaljujemo Agnieszki na predanom i kvalitetnom radu te joj želimo uspjeh u daljnjem stručnom usavršavanju.

Dziękuje i do widzenia Agnieszka!

svibanj 2007.

Djelatnici Zavoda za fotogrametriju sudjelovali su u radu Simpozija o inženjerskoj geodeziji, koji se održao u Belom Manastiru od 16.-19. svibnja 2007. godine u organizaciji Hrvatskog geodetskog društva. Cilj simpozija bio je prikazati najnovija znanstvena i stručna dostignuća na području inženjerske geodezije.

digfotostanice2007 1 malasvibanj 2007.

U redovnu proizvodnju Zavoda za fotogrametriju uključeno je pet novih digitalnih fotogrametrijskih stanica Summit Evolution kanadske tvrtke DAT/EM. Summit Evolution su napredne fotogrametrijske stanice koje za potrebe fotogrametrijske obrade i kartiranja mogu operativno koristiti sve vrste digitalnih avio, satelitskih i terestričkih snimaka. Uvođenjem u rad novih suvremenih digitalnih fotogrametrijskih stanica Zavod za fotogrametriju je značajno povećao svoje proizvodne kapacitete.

neum2007 1 malasvibanj 2007.

31. svibnja do 2. lipnja 2007. godine u Neumu se u organizaciji Geodetskog društva Herceg-Bosne održao I. kongres o katastru u BiH. Kongres je okupio oko 400 sudionika, uposlenika uprava za geodetske i imovinske poslove, ureda za katastar, sudova-zemljišnoknjižnih ureda, ministarstva pravosuđa, ministarstva prostornog uređenja na svim razinama, te državnih i privatnih tvrtki koje upošljavaju geodetske djelatnike u BiH. Na kongresu su sudjelovali i predstavnici službenih agencija nadležnih za kartografiju i katastar iz Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Islanda, Nizozemske, kao i predstavnici Eurogeographics-a. Cilj je kongresa bilo razmatranje nagomilanih, neriješenih odnosa u katastru i zemljišnim knjigama u BiH, te animiranje svih koji su u BiH zaduženi za sređivanje tih problema. Na Kongresu su predstavljena 24 rada koja su prezentirana u 5 cjelina i to "Zakonodavni okvir i planiranje aktivnosti u katastru", "Geodetske osnove i nove tehnologije mjerenja u katastru", "Potpora procesima harmonizacije podataka katastra i zemljišne knjige", "Digitalizacija katastra" te "Katastar u funkciji upravljanja prostorom".

Zavod za fotogrametriju d.d. je sponzorstvom pomogao organizaciju kongresa, a u radu kongresa učestvovali su i zaposlenici Zavoda.

veljača 2007.

27. veljače 2007. godine u izdanju Geodetskog fakulteta izašao je iz tiska novi sveučilišni priručnik "Računska obrada geodetskih mjerenja" autora prof. dr. sc. Nevia Rožića. Zavod za fotogrametriju d.d. financijski je pomogao izdavanje priručnika.

Srpanj 2019
PonUtoSriČetPetSubNed
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031