hkaig malalistopad 2008.

Razred inženjera geodezije, u provedbi stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera geodezije, organizirao je I. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije koji se održao od 24.-26. listopada 2008. godine u Opatiji. Program je obilježen nazivom "Hrvatska geodezija - izazovi struke u 21. stoljeću" te glavnim temama "Hrvatska geodezija pred vratima integracije u EU" i "Uloga ovlaštenog inženjera geodezije u razvoju geodetske djelatnosti". Teme simpozija bile su: Veliki geodetski projekti i geodezija u graditeljstvu, Primjena naprednih (i) informacijskih tehnologija u geodeziji, Znanstveni i stručni radovi u geodeziji i Zakonska regulativa u geodeziji.

Zavod za fotogrametriju d.d. koji je bio i jedan od glavnih sponzora ovog simpozija, predstavio se na ovom skupu s nekoliko stručnih radova i izložbenim prostorom.

virovitica 2 malalistopad 2008.

24. listopada 2008. ravnatelj Državne geodetske uprave prof. dr. sc. Željko Bačić, župan Virovitičko-podravske županije gosp. Tomislav Tolušić i gradonačelnik grada Virovitice gosp. Ivica Kirin kao predstavnici investitora potpisali su sa Zavodom za fotogrametriju d.d. ugovor za izradu katastra nekretnina na području grada Virovitice. Svečano potpisivanje ugovora dogodilo se u Opatiji, gdje je ujedno potpisano još 20-tak ugovora za katastarske izmjere raznih područja diljem Hrvatske ukupne vrijednosti više od 100 milijuna kuna.

Temeljem potpisanog ugovora Zavod za fotogrametriju d.d. izvoditi će slijedeće dvije godine katastarsku izmjeru i tehničku reambulaciju na području grada Virovitice površine oko 2800 ha.

 

virovitica 1 malaprosinac 2008.

2. prosinca 2008. radovi na katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji na području Grada Virovitice svečano su otvoreni u prisustvu ravnatelja Državne geodetske uprave, prof. dr. sc. Željka Bačića, gradonačelnika grada Virovitice gosp. Ivice Kirina, župana Virovitičko-podravske županije gosp. Tomislava Tolušića te saborskog zastupnika gosp. Josipa Đakića. Na konferenciji za novinare, gosp. Kirin je istaknuo važnost sređene zemljišne evidencije za razvoj Grada, ali i za svakodnevni život građana. Dr. Bačić je detaljnije predstavio radove koji će se izvoditi, osvrnuo se na očekivano trajanje izlaganja podataka na javni uvid, kao i predviđene realne rokove za završetak radova.

laser 1 malarujan 2008.

Zavod za fotogrametriju d.d. nabavio je novi terestrički 3D laserski skener LMS-Z390i poznate austrijske tvrtke RIEGL. Stručnjaci Zavoda prošli su obuku i osposobljeni su za skeniranje terena i objekata, te obradu podataka skeniranja. Uvođenjem nove tehnologije laserskog skeniranja, Zavod za fotogrametriju osuvremenio je pojedine radne procese unutar dosadašnjeg područja djelovanja te povećao opseg usluga koje pruža svojim korisnicima.

isprs 1 malasrpanj 2008.

Od 3. do 11. srpnja 2008. u Pekingu (NR Kina) održati će se XXI. ISPRS Congress - najveći i najvažniji skup krovne svjetske organizacije za fotogrametriju i daljinska istraživanja - eng. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Kongres ISPRS-a održava se svake četiri godine i okuplja najveće svjetske stručnjake na polju fotogrametrije i dajlinskih istraživanja, predstavnike državnih institucija i privatnih tvrtki, kao i proizvođače softvera i hardvera, te svojim radom i zaključcima određuje smjer razvoja fotogrametrije u idućem četverogodišnjem razdoblju.

isprs 2 malaI na ovom kongresu, kao i na prethodna tri: u Beču (1996.), Amsterdamu (2000.) i Istambulu (2004.) prisustvovati će zaposlenici Zavoda za fotogrametriju kako bi se na licu mjesta upoznali s najnovijim dostignućima iz područja fotogrametrije i daljinskih istraživanja, te mogućnostima njihove primjene u poslovanju Zavoda.

XXI. kongres ISPRS-a započeo je u četvrtak, 3. srpnja u do posljednjeg mjesta ispunjenoj velikoj dvorani kongrenog centra u Pekingu, svečanom ceremonijom otvaranja. Svečanost je započela video radom "Silk Road for Information from Imagery", što je i moto cijelog skupa. Na otvorenju su govorili predsjednik Društva za geodeziju, fotogrametriju i kartografiju Kine, prof. Yang Kai, doministar za "zemlju i resurse", ujedno direktor Državnog ureda za geodeziju Lu Xinshe i predsjednik ISPRS-a prof. Ian Dowman. Također su dodijeljene nagrade svjetskim eminentnim stručnjacima iz područja fotogrametrije i daljinskih istraživanja. Ceremoniju je zatvorio nastup studenata pekinških sveučilišta sa glazbenim i plesnim programom. Nakon svečanog otvaranja, sudionici kongresa družili su se u neformalnoj atmosferi na "partiju dobrodošlice" koji se održao na otvorenom prostoru u blizini kongresnog centra.

4. srpnja 2008. ISPRS kongres nastavljen je jutarnjom plenarnom sjednicom, na kojoj su predstavljena tri pozvana predavanja. Prvo je Jose Achache opisao međunarodna nastojanja da se izgradi globalni "sustav nad sustavima" za promatranje Zemlje (GEOSS), a zatim je Juergen Dold prikazao evoluciju zračnih i terestričkih LIDAR sustava, posebice tvrtke Leice Geosystems. Na kraju je prof. Li Deren pružio odličan prikaz upotrebe geoinformacija u hitnom odgovoru na kriznu situaciju. Nakon katastrofalnog potresa koji je pogodio kinesku provinciju Wenchun u svibnju 2008. godine kineski geodeti su uz pomoć inozemnih stručnjaka, u vrlo kratkom vremenu, prikupili ogromne količine geoinformacijskih podataka: satelitskih i aerofotogrametrijskih snimaka, setelitskih radarskih podataka, LIDAR visinskih podatka i drugih informacija. Obrađeni podaci iskorišteni su za analizu stanja i potporu akcijama spašavanja, te se koriste i dalje u sanaciji posljedica potresa.

Rad kongresa nastavljen je po radnim grupama, te predavanjima podijeljenim u sesije, kao i prezentacijama postera.

7. srpnja 2008. svečano je otvorena tehnička izložba na ISPRS kongresu u Pekingu. Gotovo stotinu izlagača iz cijelog svijeta izložilo je svoja nanovija dostignuća, projekte i tehnička rješenja. Najviše izlagača je iz Kine i Azijskih zemalja, a tu su i najveći internacionalni proizvođači fotogrametrijske i druge geodetske opreme i softvera, kao što su Trimble, Leica, Intergraph, Vexcel (Microsoft), ESRI i drugi.

XXI. ISPRS kongres polako se bliži kraju. Prema službenoj statistici na kongresu je bilo više od 2700 učesnika iz 77 zemalja. Održano je više od 2600 govornih i poster-prezentacija. Održana je generalna skupština na kojoj je učestvovalo 120 delegata iz 41 zemlje i izabran novi predsjednik ISPRS-a Orhan Altan iz Turske.

Na tehničkoj izložbi bilo je više od 100 izlagača i 10 000 posjetitelja, kao i mnogo premijera i najava. Naročito se to odnosi na digitalne kamere. Predstavljena je nova Vexcel UltraCam Xp (prime) s 196 Mpixel CCD i nova Leica Geosystem ADS80. Velike novosti su na polju kamera srednjeg formata, gdje je predstavljeno desetak potpuno novih ili novih verzija postojećih kamera. Novosti ima i na području fotogrametrijskih softvera, kao i opreme, a prikazana su i razna rješenja za snimanje iz zraka uporabom bezpilotnih letjelica i balona. Izlagali su i proizvođači opreme za lasersko skeniranje iz zraka, kao i sa zemlje.

ascona 1 malasvibanj 2008.

Od 9. do 14. svibnja 2008. u Asconi (Švicarska) održana je Međunarodna ljetna škola "3D modeling in archeology and cultural heritage". Školu je pohađalo više od stotinu stručnjaka iz područja arheologije, geologije, arhitekture, računalne grafike, fotogrametrije, daljinskog istraživanja i GIS-a.

Multidisciplinarni pristup predavanjima i praktični dio nastave rezultirao je vrlo cjelovitim pregledom mogućnosti i potreba svih sudionika. Posebno zanimljiva predavanja bila su iz usporedbe terestričke fotogrametrije i laserskog skaniranja, 3D modeliranja objekata i primjene virtualne stvarnosti u rekonstrukciji i analizi arheoloških nalazišta te primjene daljinskih istraživanja i geoinformacijskih sustava u arheologiji. Školu je organizirao ETH Zürich, a među polaznicima bili su i zaposlenici Zavoda za fotogrametriju.

intergeoeast 1 malaveljača 2008.

U Beogradu je od 18. do 20. veljače 2008. održan INTERGEO East 2008 - međunarodni sajam i konferencija geodezije, upravljanja zemljištem, geoinformacija i zaštite okoliša. Zavod za fotogrametriju d.d. sudjelovao je kao izlagač zajedno sa ostalim vodećim institucijama i tvrtkama geodetske i geoinformatičke struke iz Republike Hrvatske. Zahvaljujemo svim posjetiteljima i poslovnim partnerima na iskazanom velikom interesu za proizvode i usluge naše tvrtke.

acdjakovo 1 malastudeni 2007.

9. studenog 2007. godine premijer RH dr. Ivo Sanader svečano je pustio u promet dionicu Đakovo - Sredanci autoceste A5 Beli Manastir - Svilaj dužine 23 km. Na dionici je izgrađeno 20 objekata, od kojih su najznačajniji nadvožnjak iznad željezničke pruge kod Andrijevaca dužine 670 metara, čvor i cestarinski prolaz Đakovo, čvor Sredanci, te odmorišta Ivandvor i Andrijevci. Zavod za fotogrametriju izradio je geodetske podloge za projektiranje autoceste Beli Manastir - Svilaj u mjerilu 1:1 000, te izvodio i druge geodetske radove na novootvorenoj dionici.

svnedelja 1 malalistopad 2007.

17. listopada 2007. svečano su otvoreni radovi na katastarskoj izmjeri na području Grada Sveta Nedelja. Ploču s podacima o radilištu otkrili su saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Svete Nedelje gosp. Krunoslav Markovinović i pomoćnik ravnatelja DGU gosp. Zlatko Medić. Područje naselja Kalinovica i Mala Gorica, koje je obuhvaćeno katastarskom izmjerom, posljednje je na području Grada Sveta Nedjelja za koje je još važeća grafička izmjera iz doba Austrougarske. Konačno rješavanje evidencije nekretnina na području grada omogućiti će nastavak intenzivnog gospodarskog razvoja.

dgusavjetovanje 1 malalistopad 2007.

23.10.2007. Državna geodetska uprava održala je savjetovanje za ovlaštene osobe za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina, na kojem su predstavljeni novi propisi, vezani uz davanje suglasnosti geodetskim tvrtkama, geodetsku inspekciju, katastar zemljišta i parcelacijske i druge geodetske elaborate. Također su dane upute o postupanjima u svezi s evidentiranjem zgrada u katastru i zemljišnoj knjizi, kao izradom i ovjerama geodetskih podloga, u skladu s novim Zakonom o prostornom uređenju i graditeljstvu.

kongresceste 1 malalistopad 2007.

28. do 31.10.2007. u Cavtatu je, u organizaciji Hrvatskog društva za ceste - Via Vita, održan 4. Hrvatski kongres o cestama. Na kongresu je bilo više od 750 sudionika, a predstavljeno je oko 120 radova podijeljenih u tri teme: održavanje cesta, građenje i rekonstruiranje cesta, mostova i zračnih luka i povećanje protočnosti i sigurnosti cestovnog prometa. Organizirano je i nekoliko okruglih stolova, kao i bogat kulturni i zabavni program.

Zavod za fotogrametriju d.d. donacijom je pomogao održavanje ovog značajnog skupa.

brckovljani 2 malarujan 2007.

3. rujna 2007. godine Zavod za fotogrametriju d.d. potpisao je s Općinom Brckovljani i Državnom geodetskom upravom ugovor za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina za katastarsku općinu Brckovljani. Pripremne radnje za izvođenje katastarske izmjere već su započete, a završetak svih radova očekuje se u 2009. godini.

stuttgart2007 1 malarujan 2007.

3.9. do 7.9.2007. u Stuttgartu je održan 51. fotogrametrijski tjedan. Teme skupa bile su vrlo zanimljive i aktualne, a posebno se mogu izdvojiti sadržaji: direktnog georeferenciranja digitalnih snimaka, usporedbe aktualnih digitalnih fotogrametrijskih kamera, novi standardi kalibracije kamera, nove metode izrade digitalnih ortofoto karata te je prigodno obilježena 140 godišnjica pojma fotogrametrija. Najveći skup posvećen fotogrametriji ove je godine bio domaćin preko 400 gostiju iz čak 58 zemalja svijeta. Zavod za fotogrametriju d.d, zajedno sa kolegama iz Državne geodetske uprave i Hrvatskog geodetskog instituta, i ove je godine sudjelovao u radu skupa.

gisdatakonferencija 1 malarujan 2007.

19.09. do 20.09.2007. godine u Opatiji je održana GISDATA korisnička konferencija. Prezentirana je regionalna djelatnost tvrtke na području e-gospodarstva, upravljanja prirodnim resursima i telekomunikacija. Skup je okupio više od 200 sudionika među kojima su bili i zaposlenici Zavoda za fotogrametriju.

 

Srpanj 2019
PonUtoSriČetPetSubNed
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031