zlatna plaketa mihalec1 malalipanj 2015.

Dana 29.6.2015. Zavod su posjetili doc.dr.sc. Milan Rezo, predsjednik Hrvatskog geodetskog društva i prof.dr.sc. Željko Bačić. Razlog posjeta je bilo uručenje Zlatne plakete koju je Hrvatsko geodetsko društvo, na inicijativu prof.dr.sc. Željka Bačića i prof.dr.sc. Nevia Rožića, dodijelilo g. Ivanu Mihalcu predsjedniku Nadzornog odbora Zavoda. Zlatna plaketa dodijeljena je g. Mihalcu na XVIII. susretima hrvatskih geodeta koji su se ove godine održali u Zatonu, a za izuzetne zasluge i doprinos g. Mihalca općem napretku, položaju i ugledu Hrvatskog geodetskog društva.

Izražavamo veliko zadovoljstvo što je ove godine priznanje Hrvatskog geodetskog društva dobio predsjednik Nadzornog odbora Zavoda koji je cijeli svoj radni vijek proveo u geodetskom gospodarstvu. Zavod zahvaljuje svima koji su podržali dodjelu ovog vrijednog priznanja.

amca geofsvibanj 2015.

Dana 22.5.2015. na Geodetskom fakultetu održana je osnivačka skupština te je osnovana - "Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Geodetskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu".

Naziv Udruge na latinskom jeziku je "Almae Matris Croaticae Alumni - Geodaesia Facultas", a skraćeni naziv "AMCA-Geof". Na osnivačkoj skupštini jednoglasno su izabrani predsjednik, dopredsjednici, članovi predsjedništva i članovi nadzornog odbora u sljedećem sastavu:

  • predsjednik - dr.sc. Zdravko Kapović, prof.emerit.,
  • potpredsjednici - Damir Pahić, dipl.ing. i mr.sc. Marija Brajković,
  • članovi predsjedništva - izv.prof.dr.sc. Vlado Cetl, dr.sc. Dražen Švehla, doc.dr.sc. Milan Rezo i Sanja Stipetić, dipl.ing.geod.,
  • članovi Nadzornog odbora - Drago Butorac, dipl.ing.geod. (predsjednik), prof.dr.sc. Asim Bilajbegović (član) i prof.dr.sc. Siniša Mastelić Ivić (član).

Osnivačka skupština udruge donijela je i odluku o pristupanju savezu istovjetnih udruga koji djeluje pod nazivom: "AMCA Savez Sveučilišta u Zagrebu".

arkod 2015 mala

svibanj 2015.

Nakon što je u 2013. godini uspješno za Agenciju za plaćanja u poljoprivedi, ribarstvu i ruralnom razvoju izveden projekt "Vektorizacija posebnih obilježja krajolika" i nakon što je u ARKOD sustav uspješno učitan dio DOF5 kojeg je Zavod proizveo u 2014. godini temeljem ugovora s Državnom geodetskom upravom, suradnja s Agencijom je nastavljena i u 2015. godini.

U 2015. godini Zavod će temeljem ugovora s Agencijom obaviti obradu satelitskih snimaka za provedbu kontrole na terenu daljinskim istraživanjem - CWRS.

 

zadar mala

svibanj 2015.

Zavod za fotogrametriju i Grad Zadar potpisali su Okvirni sporazum za pružanje geodetskih usluga za potrebe Grada Zadra u 2015. i 2016. godini.

Okvirnim sporazumom predviđeno je pružanje usluga izrade geodetskih podloga, parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, identifikacija i iskolčenja.

Stvarna količina usluga koje će se obavljati ovisit će o potrebama Grada Zadra s time da se usluge mogu izvršiti najviše do procjenjene vrijedosti nabave (1.618.000 kuna).
 

direktor rem mala

travanj 2015.

Nakon provedenog izbornog procesa direktor Zavoda za fotogrametriju, g. Damir Pahić, izabran je u članstvo Real Estate Market (REM) Advisory Group
(Savjetodavnu radnu grupu za tržište nekretnina) pri Ujedinjenim narodima, Ekonomskoj komisiji za Europu, Komiteta za stanovanje i upravljenje zemljištem (eng. Committee on Housing and Land Management).

Riječ je o savjetodavnoj radnoj grupi u koju se biraju i predstavnici privatnog sektora, a nominaciju je predložila Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) - Udruga poslodavaca geodetske i geoinformatičke struke.

ožujak 2015.

Dana 26.03.2015. gosp. Mirko Alilović, dipl ing geod. posjetio je Zavod za fotogrametriju.

Povod za susret bio je izdavanje knjige gosp. Alilovića "Hercegovina na kartama i planovima". Zavod za fotogrametriju i gosp. Alilović dugi niz godina imaju uspješnu poslovnu i stručnu suradnju, naročito na području kartografije. Smatramo da je ova monografija, osim što opisuje povijest Hercegovine kroz kartografske prikaze na način razumljiv najširem krugu čitatelja, djelo od velike važnosti za kartografiju Republike Hrvatske te čestitamo našem dragom kolegi na uspješno obavljenom poslu.

autocesta pristina

siječanj 2015.

Temeljem ugovora potpisanog s Institutom IGH d.d. Zavod za fotogrametriju obavlja geoinformatičku obradu prostornih podloga za projektiranje za Autocestu Priština – Hani i Elezit, Republika Kosovo na dionicama M2, C1, C2, C3 ukupne duljine 62,8 km. To je kosovska dionica novog autoputa Priština - Kosovo, poznatog kao Put 6.

poplavna podrucja

prosinac 2014.

Zavod za fotogrametriju potpisao je Ugovor o javnim uslugama za izradu DOF5 poplavnog područja Siska i Karlovca s Državnom geodetskom upravom. Ugovorom su obuhvaćene sljedeće usluge:

  • Izrada izvješća o aerotriangulaciji i isporuka rezultata rada aerotriangulacije
  • Izrada (ažuriranje) digitalnog modela reljefa (DMR) i izrada digitalnog modela visina (DMV) TK25 (22 lista TK25)
  • Izrada RGB i NIR digitalnih ortofoto karata (355 listova DOF5)

arkade mirogoj

prosinac 2014.

Potpisan je Ugovor o arhitektonskom i fotogrametrijskom snimanju arkada na groblju Mirogoj s Gradom Zagrebom. Naši konzorcijski partneri u ovom projektu su Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i tvrtka KOR-invest d.o.o. Zavod za fotogrametriju u suradnji s Geodetskim fakultetom zadužen je za terestičko fotogrametrijsko snimanje i izradu digitalnog ortofota pročelja arkada, a KOR-invest za arhitektonski snimak postojećeg stanja. Vrijednost ugovora je oko 1 mil. kuna.

 

geodetski projekt velikog potoka

listopad 2014.

Temeljem ugovora iz listopada 2014. Zavod za fotogrametriju d.d. izrađuje Geodetski projekt Velikog potoka za naručitelja Grad Zagreb. Obuhvatom zahvata predviđeno je uređenje korita Velikog potoka na području Grada Zagreba u duljini od cca 2800 m.

Uz korito se cijelom duljinom trase gradi servisna cesta s geotehničkim objektima i kanalizacijskim kolektorom.

rujan 2014.

Zavod za fotogrametriju i GDi GISDATA su s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode potpisali ugovor za Usluge poboljšanja položajne točnosti područja Natura2000 za cijelo područje Republike Hrvatske. Natura 2000 je mreža ekoloških područja uspostavljenih za očuvanje europskih značajnih vrsta i stanišnih tipova u Europskoj uniji. Ovim projektom poboljšava se položajna točnost 609 područja Natura2000. Ukupna dužina granica područja Natura2000 iznosi oko 35 000 km.

dof rh zapad

rujan 2014.

Zavod za fotogrametriju potpisao je s Državnom geodetskom upravom Ugovor o javnim uslugama za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu DOF5 za zapadni dio područja Republike Hrvatske. Naš konzorcijski partner u ovom projektu je belgijska tvrtka Aerodata International Surveys. Usluge obuhvaćene ovim ugovorom: izrada Projekta aerofotogrametrijskog snimanja, određivanje orijentacijskih točaka, snimanje iz zraka, aerotriangulacija, ažuriranje DMR-a i izrada DMV-a, izrada digitalnih ortofoto karata (5435 listova DOF5).

 

gupzagreb malalipanj 2014.

Zavod za fotogrametriju d.d. sklopio je s Gradom Zagrebom Ugovor o pripremama, izradbi i konverziji kartografskih prikaza i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba i Sesveta. Predmet ugovora su kartografski obrađeni listovi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba i Generalnog urbanističkog plana Sesveta po pojedinim fazama izrade i u konačnici po usvajanju. Vrijednost ugovora je oko 1,3 mil. kuna. Tvrtka Urbanistica d.o.o. je naš konzorcijski partner na ovom projektu.

Veljača 2019
PonUtoSriČetPetSubNed
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728