GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA 16. svibnja 2024.

POZIV dioničarima  dioničkog društva Zavod za fotogrametriju, projektiranje i izvođenje geodetskih radova d.d. da prisustvuju glavnoj skupštini Društva I. Glavna skupština Zavoda za fotogrametriju, projektiranje i izvođenje geodetskih radova, Zagreb, Borongajska cesta 71 održati će se na dan 16. svibnja 2024. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati na navedenoj adresi sjedišta društva. II. Za Glavnu […]

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA 25. svibnja 2023.

POZIV  dioničarima  dioničkog društva Zavod za fotogrametriju, projektiranje i izvođenje geodetskih radova d.d. da prisustvuju glavnoj skupštini Društva   I. Glavna skupština Zavoda za fotogrametriju, projektiranje i izvođenje geodetskih radova, Zagreb, Borongajska cesta 71 održati će se na dan 25. svibnja 2023. godine (četvrtak) s početkom u 14:00 sati na navedenoj adresi sjedišta društva. II. […]

IZMJERA K.O. PAG-POVLJANA

  Poštovani nositelji prava na zemljištu! Temeljem ugovora „KATASTARSKA IZMJERA I IZRADA ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE NA PODRUČJU GRADA PAGA ZA DIO K.O. PAG, DINJIŠKA I  POVLJANA“ (KLASA: 931-04/12-03/11; URBROJ: 931-04/12-03/11) Državna geodetska uprava provodi postupak katastarske izmjere na području grada Paga za k.o. Pag , Dinjiška i Povljana. Tehničke radove izmjere i izrade elaborata kao […]

KATASTARSKA IZMJERA DIJELA NP KRKA

Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima:     Katastarsku izmjeru provest će Državna geodetska uprava, a stručne geodetske poslove u okviru provođenja katastarske izmjere, te izradu elaborata katastarske izmjere tvrtke: Zavod za fotogrametriju d.d. iz Zagreba, Geodetski zavod d.d. Split, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. i Geoprojekt d.o.o. iz  Zagreba Dodatne informacije, […]

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA 29. ožujka 2021.

POZIV DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU, ZAGREB, BORONGAJSKA CESTA 71 DA PRISUSTVUJU GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA I. Glavna skupština Zavoda za fotogrametriju d.d., projektiranje i izvođenje geodetskih radova, Zagreb, Borongajska cesta 71, održati će se na dan 29. ožujka 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 15:00 sati u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271, poslovni toranj […]